19 replies to “Luftigt 202/366)

  1. Vilket fyndigt foto till “Luftigt”. Ja, med en vattentemperatur på 25 grader skulle jag nog också hoppa in eller ligga på en luftmadrass, men jag skulle välja en annan färg på madrassen. Men himla kul att det i det här fallet är en kille och inte en tjej som ligger på den rosa madrassen. Gillas:-)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star