23 replies to “Mossig (280/366)

  1. Skön färg. Jag skulle kunna tro att du varit hemma i min gräsmatta, för där är både stubbar, och gräs täckt av mossa. Bara jag själv har klarat mig hittills.
    Svante

  2. Åh så vackert! Älskar sån där mossa och det ser ut som i “min” skog, men ser ju att du fotat i Borneo. Precis som de andra ser jag också hjärtat <3

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star