14 replies to “Årsringar (289/366)

  1. Verkligen imponerande stubbe. Många årsringar där. Träd är härliga, för de är levande, man kan faktiskt krama dem 😀
    Fin komposition!
    Fredagskram ❤

    Like

  2. Stubbar är oemotståndliga. Jag kan sällan gå förbi dem utan att fota. Ditt stubbfoto är extra fint med den våta glansen. Jag började fundera på träds årsringar och våra årsringar och kom fram till att hmm, det är samma sak, de syns efter att man har sågat….

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star