15 replies to “Öppna landskap (290/366)

  1. Så vackert! Vad häftigt mörk blå färg på havet. När man befinner sig i Sverige känns det konstigt att din bild är från januari. Märks det någon skillnad i klimatet där under olika årstider. Samt, blommar och är allt grönt året runt.

    1. Tack Annica, ja visst känns det skillnad mellan sommar och vinter här på ön men gränserna mellan årstiderna är inte alls lika markanta som i Sverige. Det är ganska torrt och kargt under sommaren liksom det är nu. På våren syns det allra mest av blommor och grönska innan sommarvärmen kommer.

  2. Så minns jag också landskapet på Malta. Ingen förändrig där inte. Å så det ljuvliga blå-turkosa havet i bakgrunden. Vilken kontrast!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star