13 replies to “Eget tema 16: Bra att veta (322/366)

  1. Hahaha! Ja, speciellt i Mdina är det väldigt bra att veta var man är. I den staden gick vi nämligen totalt vilse. Det gick liksom inte att orientera sig och maken, som nästan alltid har en kompass med sig, hade glömt den just då. Att komma in i Mdinas gränder var ju lätt, men att hitta tillbaka ur labyrintet var absolut inte så enkelt. Vi hamnade till slut utanför murarna på fel sida om var hyrbilen stod. Nu i efterhand kan vi skratta om det:-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star