15 replies to “Vägskäl (321/366)

  1. Ja, här är det frågan om jag ska välja att lämna Valletta eller inte. Har en känsla om att vissa – troligen bussar – hade lite svårt med valet av vägskäl där med tanke hur tillknycklat skylten ser ut.

  2. Fina fina Malta!!! Färgerna och balkongerna, så underbara! Ha det gott i värmen..för det är väl fortfarande okey väder? Kram!

  3. Kul bild, spännande att fantisera kring varför skylten blev så hopknycklad att bara tips om utväg blev kvar! Läckra hus i bakgrund! Snyggt hittat och fotat!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star