20 replies to “Skida (320/366)

  1. Hahaha! Du är bara såååååå bäst! Undrar hur det går att åka skidor på ärtor 😉 Bilden är som vanligt helt fantastiskt. Har du en fotostudio hemma? Eller tar du en stol som bakgrund som jag 😉 Nej, skulle inte tro det…

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star