21 replies to “Eget tema 30: Blott blått (338/366)

  1. Hahaha! Gillar Lantlivsbilders kommentar och ditt svar. Det första jag tänkte på var att ditt foto skulle kunna vara en vinjettbild till en biofilm som utspelar sig ute på ett hav. Fotot har ju allt: det skulle kunna passa till en deckare lika mycket som till en kärleksfilm. Ja, jag och min fantasi;-)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star