21 replies to “Eget tema 30: Blott blått (338/366)

  1. Hahaha! Gillar Lantlivsbilders kommentar och ditt svar. Det första jag tänkte på var att ditt foto skulle kunna vara en vinjettbild till en biofilm som utspelar sig ute på ett hav. Fotot har ju allt: det skulle kunna passa till en deckare lika mycket som till en kärleksfilm. Ja, jag och min fantasi;-)

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star