16 replies to “Växtplats (339/366)

  1. När jag kom ner till din text kunde jag ge mig en klapp på axeln. För när jag såg temat och bilderna visste jag att växtplatsen var din terass. Börjar känna dig mer och mer:-) Två fantastiska makron är det också så klart:-)

  2. Jag ska bara viska det här, för jag deltar ju inte i den här utmaningen: bilden visar ingen växtplats, du fuskar, tror jag, även om fotot är vackert.

    1. Vaaa…. men det växer ju så det knakar därute. Fast du menar kanske att jag inte fotograferat själva platsen, jorden den växer i, utan “bara” det som växer på Växtplatsen. Haha.. tur att det inte är en tävling 😉 Tack snälla för din uppriktiga kommentar Jag 😀

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star