16 replies to “Växtplats (339/366)

  1. När jag kom ner till din text kunde jag ge mig en klapp på axeln. För när jag såg temat och bilderna visste jag att växtplatsen var din terass. Börjar känna dig mer och mer:-) Två fantastiska makron är det också så klart:-)

    Liked by 1 person

    1. Vaaa…. men det växer ju så det knakar därute. Fast du menar kanske att jag inte fotograferat själva platsen, jorden den växer i, utan “bara” det som växer på Växtplatsen. Haha.. tur att det inte är en tävling 😉 Tack snälla för din uppriktiga kommentar Jag 😀

      Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star