Omväxlande (50/365)

img_7510-1-psInte mycket att säga om den här bilden, tre dörrar i omväxlande färger.

Dörrarna finns på Malta och jag på Borneo. Har ännu inte hunnit fotografera så mycket, eller hunnit och hunnit, ute har det regnat hela dagen och nu är det mörkt, dessutom har jag jobbat. Eftersom vi är så nära ekvatorn går solen upp o ner nästan samma tid året om. Upp strax före sju och ned samma tid vilket ger ganska långa dagar.

19 replies to “Omväxlande (50/365)

  1. Gillar arkitekurteman. Den här bilden visar på mod och kreativitet hos dörrägarna tycker jag, och du har lyckats fånga motivet så att jag som beskådare direkt fångas av dörrarna. Smart och bra!

    Liked by 1 person

  2. Rolig tolkning! Kul att man “tar i” när det gäller färgsättningen på dörrarna. Även det murade ovanför dörrarna är helt olika. Kanske en tillfällighet. Hur som helst en fin bild!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star