39 replies to “Flower of the day

  1. Den blomman kan man inte låta bli att älska. En så vacker serie! Att den rymmer så många färger tänker man nog inte på när man ser den ute i naturen. Tack för att du visar oss det!

    Liked by 1 person

  2. Blommor i det här stadiet skulle jag vilja se när jag tittar ut i trädgården. I stället ser jag idag småfåglarna som gläds åt att vinterrestaurangen Birdie-nam-nam äntligen öppnat. Inte dumt det heller.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star