39 replies to “Flower of the day

  1. Den blomman kan man inte låta bli att älska. En så vacker serie! Att den rymmer så många färger tänker man nog inte på när man ser den ute i naturen. Tack för att du visar oss det!

  2. Den blomman är ju ett konstverk! Naturen är helt fantastisk, den skapar de mest underbara kreationerna. Otroligt läckert och i helt rätt färg:-)

  3. Blommor i det här stadiet skulle jag vilja se när jag tittar ut i trädgården. I stället ser jag idag småfåglarna som gläds åt att vinterrestaurangen Birdie-nam-nam äntligen öppnat. Inte dumt det heller.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star