Which Way…

This is my entry for this week’s Which Way Photo Challenge

17 replies to “Which Way…

  1. Snygga fotovinklar i alla bilderna. Här väljer jag strandbilden för färgerna och nästansilhuetterna, effektfullt och vackert.

    1. Fast det där är ingen strand utan uppe på platån ganska så många meter över havsytan. Men det syns ju inte. Tack för din fina kommentar Jag!

    1. Thanks a lot Daniel both for your kind comment and for visiting!
      Sorry for late response but I found you among my spam today.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star