Fanny

This post is dedicated to my lovely dog who today turns 5 years old. Born in Sweden, raised in Malta and now living in Cyprus. This charming little lady with typical basenji character has given birth to six wonderful puppies. She’s my first dog ever, she means a lot to me.

💓Happy Birthday Fanny!💓
💓💓💓💓💓

21 replies to “Fanny

  1. Om du funderar på att köpa em Basenji så råder jag dig att läsa så mycket som möjligt om rasens egenskaper innan du bestämmer dig. Fanny är min första hund och hade jag vetat vad jag vet idag hade jag valt en annan ras. Idag är både Fanny och Felicia ovärderliga familjemedlemmar som jag absolut inte vill vara utan, men det har inte alltid varit lätt.
   Sköt om dig!
   Kramar från oss på Cypern! 🐕😄🐕

   Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star