15 replies to “Flower of The Day

  1. Det är speciellt med blommor som föds fram genom att en hinna brister, det är fascinerande och vackert, som på dina bilder. Jättevacker blomsterserie, kul med skalbaggen som kom med på en av bilderna!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star