9 replies to “Around Morning Dew..

  1. Det må vara ditt eget tema, men jag minns när du var med i 365 photos utmaningen. Då gjorde du likadant – en bild, flera foton eller inga alls. Tycker man ska ta sig denna “frihet”. Det ska ju vara roligt att blogga.
    Å en sak till – dina foton idag är lika magnifika som dom för några år sedan:-)

    Liked by 2 people

    1. Tack, ja, det ska vara kul. Ha ännu inte bestämt om jag ska vara med. Hahaa.. tror det lutar åt att inte ansluta, hade jag verkligen velat hade jag nog redan gjort det :)) Nu velar jag istället fram och tillbaka :))

      Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star