9 replies to “Around Morning Dew..

  1. Det må vara ditt eget tema, men jag minns när du var med i 365 photos utmaningen. Då gjorde du likadant – en bild, flera foton eller inga alls. Tycker man ska ta sig denna “frihet”. Det ska ju vara roligt att blogga.
    Å en sak till – dina foton idag är lika magnifika som dom för några år sedan:-)

    1. Tack, ja, det ska vara kul. Ha ännu inte bestämt om jag ska vara med. Hahaa.. tror det lutar åt att inte ansluta, hade jag verkligen velat hade jag nog redan gjort det :)) Nu velar jag istället fram och tillbaka :))

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star