Consumed

Everything you photograph doesn’t have to be beautiful, lovely or absolutely wonderful. As long as you’re having fun, you can shoot anything. Although in this case, less fun that these ended up in the wild.

Post 12 Day 21 of 365

14 replies to “Consumed

    1. Absolutely, you are so right. And that you say so is not surprising, given your interest in the past. Thanks a lot for commenting Brad!

  1. Visst är det hemskt att folk bara slänger sina burkar. Men som fotograf har man ju kommit till himmelriket, eller hur:-)

    1. Haha.. thank you Mike! You’re right, that’s rubbish. And it wasn’t a challenge to photograph either, like a flying butterfly or a flower blowing in the wind. I think I prefer challenges 😀

  2. Väldigt onödigt att slänga i naturen. Men ofta bra fotoobjekt, särskilt när de är rostiga. Här tycker jag även den första är bra med texten mot marken och harmonierande färger.

  3. Jag tycker som de andra här, särskilt rostiga prylar drar ju blickarna till sig. Här gillar jag den första bilden med snygga textfärger och den näst sista med totalrost och så snyggt tillplattad. Den föregående har en kvist som stör mitt öga.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star