18 replies to “Today’s Color & Flower

  1. Så vackra dahliabilder! Visst blir man glad av rött, den färgen är på ingång igen. Blir sugen på att sätta några knölar i jorden till sommaren, men de är lite bökiga, ska ju grävas upp till hösten.

    Liked by 1 person

    1. Tack så mycket. Ja, det blir väldigt mycket grävande, det har jag upptäckt nu när vi har en stor trädgård. Men jag tycker det är så himla roligt och sysslolös är man aldrig. Fast tids nog tar väl kroppen ut sin rätt, man är ju ingen ungdom längre :))) Fyller 64 i år, konstigt, det känns som jag var 34 igår. Hahaa…

      Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star