17 replies to “Ladybug

  1. “Slow walk”? De pilar ju iväg hur fort som helst när man vill fota dem! Eller kanske är det bara när jag försöker flytta dem till ett intressant ställe…. Jättevacker bildserie på den fina pigan på den stickiga växten!

    Liked by 1 person

    1. Tack! Den här lilla nyckelpigan var väldigt långsam, rörde sig knappt alls. Men det är klart, försöker man flytta på dem kan de nog protestera. Det skulle jag också göra om det kom en jätte som försökte flytta på mig för att jag passar bättre på någon annan plats. Haha.. ;))

      Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star