5 replies to “På väg

  1. Håller helt med Tony! Headern är absolut kanooooon! Fräck och annorlunda. Gillar även layouten stilren, snygg, inga krusiduller Kör på det!!!

    Förstår inte hur du klarar av WordPress. Det programmet går helt över min IQ måste jag säg. Du verkar då inte ha några problem alls. Bra jobbat Anita!

    PS. Namnet “Maltanita” gillar jag också. Fyndigt värre. Påminner just om livet på en ö:-) DS.

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star