16 replies to “Ljus och skugga

  1. Nu kan det hända att jag sagt det förut – bra många gånger till och med, men den här bilden måste väl ändå vara den bästa du någonsin tagit. Den är helt fantastisk. Har aldrig sett en sådan “komposition. Den bilden har allt. Hur gör du – egentligen????????

    Like

  2. Skulle skrivit att detta måste vara din bästa bild någonsin…..men andra har skrivit samma…..men jag skriver det ändå för om vi är flera som tycker så så borde det vara så! Var stolt!!

    Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star