14 replies to “Simplicity…

  1. Läckert både perspektivet och ljussättningen. Minimalistiskt. Nu väntar jag bara på maten och en iskall öl 🙂

  2. Snyggt komponerad bild! Så härligt det ser ut, skulle gärna sitta där och fika lite och bara njuta. Hoppas att du har haft en skön påskhelg!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star