Mygga (214/366)

IMG_9038-1-PS-Det här temat klarar jag inte var min första tanke. En mygga är ju så liten, sitter sällan still förutom när de suger blod och sitter de still någon annanstans flyger de kvickt iväg.
Den här ville ut genom dörren som var stängd med ett myggnät och den satt faktiskt stilla en stund. Fram med macron och ner på golvet för att försöka fokusera.
Här ser ni resultatet, iallafall bättre än ingen mygga alls.
😀

2016_grön

15 replies to “Mygga (214/366)

  1. Din text beskriver ungefär min första spontana reaktion när jag såg bilden : – den myggan sitter i ett fängelse och vill ut. Ja, ungefär så alltså 😉

    Bilden är fantastisk bra, just eftersom den kan tolkas på olika sätt tycker jag. Åsså gillar jag ljussättningen.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star