17 thoughts on “Vattenspegel (258/366)

  1. Så vackert!
    I min barndom byggdes Ljungan ut med kraftverk och forsar torrlades. Men man byggde upp dammar för att fisken skulle kunna vandra, spegeldammar eller turistvatten kom de att kallas…,

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s