13 replies to “Sommardag (270/366)

  1. Så ni är hemma igen! Tänkte skriva välkommen hem, men 21 grader och blåsigt på Malta känns ju troligen som plus fem här hemma – om det inte blåser alltså;-)

    Bilden är helt underbar, speciellt med den guldfärgade segelbåten ute på vattnet. En suverän bakgrund till det äldre paret på strandpromenaden.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star