18 replies to “Livskvalité (277/366)

      1. Ha ha! Tänkte nog på det där att alla säger att man inte ska ha motivet i mitten enligt konstens alla (dumma) regler.

  1. Fin och ömsint tolkning på temat. Här har du fått fram ett viktigt budskap genom din bild och som får en betraktare att känna inför den här bilden och inte bara lämna bilden därhän, typ jaha….
    Bra jobbat Anita !

  2. En bild som utstrålar kärlek och värme och båda är just det – livskvalité! En helt underbar bild! Åsså har tjejen en Fjällräven Kånken ryggsäck också:-)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star