12 replies to “Tävling (305/366)

  1. En båttävling eller?! Vackra och imponerande, påkostade pokaler. Om jag tittar på mina egna så står dom sig slätt om man säger så;-) Men det var ju bara fotboll det gällde;-)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star