Eget tema 18: Av naturen formad (325/366)

img_3951-0Så här kan det se ut om man väljer att promenera utmed havet i Valletta istället för inne i själva staden. Tycker om alla dessa formationer som naturen skapat. Ibland ser stenarna ut som mjuka sanddyner. Det är de här honungsgula kalkstenarna som nästan hela Malta är byggt utav. Dammar som sjutton om man borrar/sågar i den, är porös och därför heller inte tät men används än idag som byggnadsmaterial.

2016_grön

16 replies to “Eget tema 18: Av naturen formad (325/366)

  1. Japp, dessa underbara formationer minns jag mycket väl då vi tog just en sådan promenad… också. Formationen längst fram i första bilden påminner om en kropp. Alltså h*n ligger på mage alltså och man ser ryggen.
    Bild två för mina (konstiga) tankar till en CAD-ritning. Fråga mig inte varför, men “linjerna” ser ut som om de var ritade på något sätt.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star