Eget tema 28: Snabel (336/366)

img_3369 Visst är det en liten snabel som Blomflugan använder för att suga i sig av blommornas nektar. Vad är skillanden mellan Blomfluga eller Geting ? Den ena har två vingar medan den andra fyra vilket är omöjligt att se här. En Blomfluga kan “hovra”, stå stilla i luften som en Kolibri vilket Getingar inte kan. Getingar är rovdjur och äter inte nektar och har heller ingen päls. Alltså är det en blomfluga men är det en snabel.
😉

2016_grön

16 replies to “Eget tema 28: Snabel (336/366)

  1. Hahaha! Tackar för den lektionen. Nu vet jag äntligen att en snabel inte bara kan “sitta på” en elefant utan på en blomfluga också, samt att blomflugan faktiskt har en snabel – något som jag inte hade en aning om. Å lektionen fulländas med världens bästa “illustration”:-)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star