Det var en gång… (20/365)

l1080701-psEn religiös symbol som ofta syns på fasaden brevid ingången till husen här på Malta.
För mig känns det mer som om hon ska börja berätta en saga. Det var en gång…

logga2017

20 replies to “Det var en gång… (20/365)

  1. Din tolkning är suverän.. och innovativ! Väldigt innovativ speciellt med tanke på att kvinnan i skulpturen inte verkar vara “Jungfru Maria” och barnet inte är “Jesus”. MEN jag kanske har fel. Utsmyckningen kanske föreställer en modern version av “Mary and Jesus” och hon berättar en saga för barnet. Nytänk i så fall;-)

    1. Tack Marie. Ja, det är väldigt vanligt med symboler av olika slag på intill ingången på husets fasad. När vi bodde i hus hade vi en istället för en symbol en liten vacker skylt med husets namn som vi själva valt vilket också är vanligt. Vi valde Larnita som är en sammansättning av mitt namn och min makes, Larnita, Lars och Anita. De som köpte huset efter oss behöll skylten och den sitter där än idag. De trodde att den skulle hålla kvar husets själ.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star