18 replies to “I rörelse (62/365)

  1. Ännu en snyggt fångad bubbla. Inte helt lätt att fånga såpbubblor med fin skärpa men det har du verkligen lyckats med.

  2. WOW även här! Å du lyckades till och med två mopeder? med i bubblan. Förstorade upp bilden men är inte säker på om det är mopeder eller om det är du och maken. Fantastiskt hursomhelst:-)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star