Gäckar (63/365)

…och ännu en, som snabbt drog förbi när jag försökte få det vita lilla palatset Astana att passa inuti bubblan. Därmed blev den lilla förhoppningen lämnad ouppfylld och nu är det slut på såpbubblor för den här gången.

11 replies to “Gäckar (63/365)

  1. Här ser bubblan ut som ett förstoringsglas som förstorar delar av palatset. Att få med hela Astana – ja då skulle du nog ha behövt en “megabubbla”. Är det du som gjorde bubblorna för att fota eller var det några barn som lekte?

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star