Gäckar (63/365)

…och ännu en, som snabbt drog förbi när jag försökte få det vita lilla palatset Astana att passa inuti bubblan. Därmed blev den lilla förhoppningen lämnad ouppfylld och nu är det slut på såpbubblor för den här gången.

11 replies to “Gäckar (63/365)

  1. Här ser bubblan ut som ett förstoringsglas som förstorar delar av palatset. Att få med hela Astana – ja då skulle du nog ha behövt en “megabubbla”. Är det du som gjorde bubblorna för att fota eller var det några barn som lekte?

  2. Men så fastnade underbara färger i bubblan istället. Det kan inte vara lätt att fånga ett motiv i en rörlig såpbubbla. Fin serie av bubblor. Hoppas du gör om det någon gång.

  3. Fin tolkning och en vacker bubbla i vackra färger… såpbubblor har den förmågan … att gäcka alltså 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star