Synlig (76/365)

Knappt synlig, då den höll sig på marknivå, synlig ändå. Hade kunnat klappa den men avstod. Den flög inte.
Inte heller här hade jag mitt macroobjektiv, annars hade jag valt temat spröt, men de är knappt synliga alls.

17 replies to “Synlig (76/365)

    1. Ja, det var en liten flod i närheten och det flög omkring flera fjärilar omöjliga att fånga men den här ville hela tiden sitta på min mans ena sandal. Men jag ville inte fotografera hans tår 😉

  1. Den fjäril ser ut som h*n är gjord av garvad läder alternativt metall och sedan har lackats. Å de fyra runda prickarna ser ut som nitar. Otroligt läcker! Den kanske var inte levande då den ändå inte flög;-)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star