21 replies to “Eget tema 1: Den som gapar efter mycket…. (80/365)

  1. Härlig bild och ett kul tema som jag ser fram mot 🙂 Snyggt fotat lite så där från sidan bakom. Gillar speglingarna och färgen på floden, så vacker !

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star