Byggstenar (114/365)

Resterna av den här kvarnen finns nära Armier Bay i Mellieha. Vill alltid stanna till här en stund när vi passerar, är nyfiken på dess historia och det känns lite speciellt, att var just här. Kvarnen ligger dold bakom kaktus och pinjeträd. Bakom finns rester av stenmurar och framför små bänkar, allt byggt för hand och i sten.

13 replies to “Byggstenar (114/365)

  1. Snacka om riktig hantverkskonst. I stort sett bara “staplade” stenar i alla möjliga former och storlekar som står emot väder och vind.
    Här ser man också många sådana stenbyggen. Å än idag bygger man murar mot berg på samma sätt, men nu “hålls stenarna ihop” med cement.

    Liked by 1 person

  2. Ruiner är alltid lockande att fota, där finns förfallets estetik och så historiens vingslag. Många frågor som förblir obesvarade om det inte finns skyltar som berättar – eller Google. Vackra färger ihop, terracottan gör sig väldigt bra mot en blå himmel. Snyggt foto av en gammal byggnad.

    Liked by 2 people

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star