Vilar (125/365)

Skulpturen av Ivar Lo-Johansson finns i Ivar Los Park på Bastugatan i Stockholm medan författaren vilar i sin grav på Skogskyrkogården. Även måsen som oberört slagit sig ner vilar innan vingarna bär till nästa hållplats.

17 replies to “Vilar (125/365)

  1. Lite kul bild på samma gång som den är oerhört fin. Gillar den mustiga färgen på väggen och de skuggor man kan ana på väggen. Läckert ljus i bilden.

    Liked by 1 person

  2. Bingo – där satt den, i dubbel bemärkelse. Tog några bilder av fiskmåsar idag. Å en blev riktigt bra. Du skulle ha varit riktigt stolt över mig;-)

    Liked by 1 person

  3. En vacker bild med fina detaljer och färger. Författaren ser ut att utöva mindfulness.Då är det nog skönt med lite fågelfotsmassage på hjässan.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star