12 replies to “Vad är det ? (156/365)

  1. Aldrig hört talas om emmervete! Nu har jag lärt mig nå’t nytt hos dig igen:-) Å precis som Eva-Carola var spindelnätet det första jag såg innan jag började fundera på vad bilden föreställde. Nu vet jag även det:-)

  2. Kul med nya lärdomar när det av det slaget 🙂 Härliga färgkombinationer i bilden. Mycket fint med spindeltråden. Fint ljus som vanligt 🙂

  3. Så väldigt vackra färger och former i ditt foto. Det gröna i bakgrunden lyfter verkligen fram axen. Fin skärpa på veteaxet dessutom och kul att du fick med spindelnätet också. Det skulle kunna betyda att det var litet dagg eller fuktig luft den dagen, då brukar spindelnätet framträda så tydligt. Jag funderar på hur bilden hade blivit om du beskurit högra sidan så det bruna strået försvann och eventuellt fotat så mer av vetets stjälkar kom med, vad tror du om det? Å andra sidan hade inte hela det ljusa bladet som letar sig ut åt höger kommit med då, och det hade ju varit synd. Och hade du fotat mer underifrån hade man inte sett alla vetekorn lika bra. Knepiga avvägningar att fundera över vid nästan varje foto, men rätt så kul att klura på 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star