At a candy slot machine…

Soon I’ll maybe get some small coins from my mom so I can get something fun or sweet from this machine. He stood there for a very long time and I just couldn’t resist to take a picture. Finally, he got his coin..

13 replies to “At a candy slot machine…

  1. Såååå söt!!! Här finns knappt några sådana maskiner kvar, men de är väldigt vanliga i Sydeuropa och i Englands norra delar i nöjesparker vid havet. De har onekligen sin charm och väcker många minnen för egen del måste jag säga. Det tog nämligen alltid ganska lång tid innan min mamma gav mig ett mynt till sådana nöjen…

    Like

  2. Oj, vad han granskar innehållet. “Tänk om jag får en sådan eller den kanske?” En bild som väcker minnet hur det är att vara barn. Roligt att han fick en peng till slut.

    Like

  3. Det var inte länge sen jag satt vid en sån apparat och väntade på någon som skulle in och växla en peng för att kunna få ut något gott. Full fokus har killen, det har du fångat på pricken.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star