19 replies to “Happy weekend!

  1. Här är jag (nästan) mållös! För det första har jag aldrig sett en sådan liten snigel förut. För det andra har jag heller aldrig sett någon snigel sittandes på en jordgubb på det här sättet. Snigelns ansikte ser ut som det av en mus. En helt underbar knivskarp bild som man inte kan bli annat en “happy” över:-) Dessutom gillar jag din handskriva text skarpt – snyggt!

    1. Mindre sniglar har jag sett, det vimlar dessvärre av dem ute på vår terrass och inte kan vi lägga ut snigelgift för då mår nog inte Fanny så bra. 😕

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star