19 replies to “Happy weekend!

  1. Här är jag (nästan) mållös! För det första har jag aldrig sett en sådan liten snigel förut. För det andra har jag heller aldrig sett någon snigel sittandes på en jordgubb på det här sättet. Snigelns ansikte ser ut som det av en mus. En helt underbar knivskarp bild som man inte kan bli annat en “happy” över:-) Dessutom gillar jag din handskriva text skarpt – snyggt!

    Liked by 1 person

    1. Mindre sniglar har jag sett, det vimlar dessvärre av dem ute på vår terrass och inte kan vi lägga ut snigelgift för då mår nog inte Fanny så bra. 😕

      Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star