24 replies to “WPC – Ascend

  1. OMG!!! De första jag kollade var om (den himla snygga) killen hade en säkerhetssele. Är lite osäker där. Det jobbet skulle jag aldrig kunna utföra. Å då tänker jag då inte i första hand på alla “snören” som jag inte skulle kunna skilja på, utan på höjden. Tänk dig den gymnastikövningen ute på havet när det är blåsigt.
    Bilderna är helt fantastiska – som alltid:-)

  2. Så snyggt med alla linor och master mot den så vackert blå himlen. För att inte tala om de viga klättrarna. Den stora bilden fastnar på näthinnan för dess renhet: randigt, rutig och så en fokuserad människa i rörelse. Vackert!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star