24 replies to “WPC – Ascend

  1. OMG!!! De första jag kollade var om (den himla snygga) killen hade en säkerhetssele. Är lite osäker där. Det jobbet skulle jag aldrig kunna utföra. Å då tänker jag då inte i första hand på alla “snören” som jag inte skulle kunna skilja på, utan på höjden. Tänk dig den gymnastikövningen ute på havet när det är blåsigt.
    Bilderna är helt fantastiska – som alltid:-)

    Liked by 1 person

  2. Så snyggt med alla linor och master mot den så vackert blå himlen. För att inte tala om de viga klättrarna. Den stora bilden fastnar på näthinnan för dess renhet: randigt, rutig och så en fokuserad människa i rörelse. Vackert!

    Liked by 2 people

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star