23 replies to “Wordless Wednesday

  1. My wife and I will be in Florence this June. Her best friend is marrying a local and the wedding is just outside of Florence. It’ll be our first trip to Italy and we are really looking forward to it. 😃

    Liked by 1 person

  2. Härliga bilder! Proffsigt att lyckas få så fint ljus i den översta bilden och ändå få så fin lyster i det blå och att molnen dessutom inte blev utfrätta. Det där skall jag lära mig en vacker dag. Tycker väldigt mycket om den nedre bilden också, väldigt fin detaljbild av klockan och det runda fönstret mitt emot.

    Liked by 1 person

  3. Konstverk båda två tycker jag. Men för en gångs skull tycker jag bättre om bilden från Florens! Så otroligt vacker byggnad där klockan liksom förstärker det snirkliga på fasaden. Tänk vilken underbar byggnadskonst jämfört med dagens skokartonger…

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star