28 replies to “WPC – Variations on a Theme

  1. Älskar vatten och dessa bilder gör mej badsugen. Bott i Malmö och haft tillgång till havsbad i många år. Nu bor jag i Småland och har bara en insjö och det är inte detsamma.

  2. Vackra inbjudande bilder – om jag inte vore en riktig badkruka så skulle jag gärna ta ett dopp 🙂

  3. Så underbart med dessa havsbilder, jag som älskar att bada i havet får en längtan. Även vatten helar, men det är nog inte underligt. det är vatten vi har varit inbäddade i innan vi föddes. Tack för fina bilder, Anita!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star