28 replies to “WPC – Variations on a Theme

  1. Älskar vatten och dessa bilder gör mej badsugen. Bott i Malmö och haft tillgång till havsbad i många år. Nu bor jag i Småland och har bara en insjö och det är inte detsamma.

    Liked by 1 person

  2. Så underbart med dessa havsbilder, jag som älskar att bada i havet får en längtan. Även vatten helar, men det är nog inte underligt. det är vatten vi har varit inbäddade i innan vi föddes. Tack för fina bilder, Anita!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star