19 replies to “Silent Sunday

  1. Undrar om vi kommer att få se blommor i år? Fast på morgonen idag är det inte så kallt, som igår bara -28,1 grader, och solen är på väg upp. Fina bilder.
    Svante

    Liked by 1 person

    1. Ja, jag vet inte rktigt vart vintern tog vägen. Fast lite ruggigt är det när det regnar och blåser och termometern visar 12+. Men dessa dagar har som tur är varit ganska så få.

      Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star