The importance of Insects

Insects, flowers and pollen. A fantastic combination for reproduction, created by nature.“If we were to wipe out insects alone on this planet, the rest of life and humanity with it would mostly disappear from land. Within a few months”
-E.O. Wilson-

31 replies to “The importance of Insects

 1. Det är precis med insekter, som med människor, det är bara de, som gör skada, som man märker. Bara titta på politikerna i världen.
  Svante

  Like

  1. Ja, människan är en del av naturen och vi behöver den medan naturen skulle klara sig alldeles utmäkrt utan människan.
   Tack för din kommentar Kristallina!

   Like

 2. En nog så viktig tanke att tänka, att vi människor bara är en del av allt levande på denna planet. En liten del. Tack för det här “hembesöket” i insekternas värld. Enastående bilder!

  Liked by 1 person

  1. Trodde att alla insekter hade sin egen unika betydelse. De enda jag avskyr är kackerlackor men även där gör de flesta arter nytta i ekosystemen. Tack för din kommentar!

   Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star