12 replies to “Lost…

    1. Me neither but sometimes it is just fun to walk around between the high-rise buildings with the camera. An own house with a private garden is the very best to live in. Thank you for your comment Brian!

      Liked by 1 person

  1. Som du vet bara älskar jag sådana skyskrapor! För mig är de riktiga höjdare i dubbel bemärkelse. Dina bilder förstärker bara min kärlek till sådana byggnader – WOW säger jag bara. Dessutom är det en fröjd för ögat att försöka lista ut vad som är fasad och vad som är speglingar.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star