15 replies to “Flower of the Day

  1. Läckert! Blomman ser ut som en mini lupin fast i rosa. Men precis som du konstaterade hos mig häromdagen är jag lika dålig på flora och fauna som du. MEN det går så bra att njuta av underbara makron av okända blommor:-)

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star