24 replies to “Upside Down..

  1. Klart du gör sådana “experiment” för du tycker det är kul! Fotografering är ju din hobby, men du är betydligt mera än “bara” en hobbyfotograf, det vet du. Fantastiska speglingar, lite surrealistiskt och helt underbart:-)

    Liked by 1 person

    1. Vatten kan ge många olika effekter och visst är det kul att försöka återge det med kameran. Använder aldrig mobilen, mina bilder blir aldrig bra men har sett helt fantastiska bilder som andra tagit så behärskar man den och den har en bra kamera är den ju väldigt smidig att ta med. Tack för fin kommentar Gerd 🦋

      Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star