Be Different..

“Be different...

Be original…

Nobody will remember a specific flower in a garden filled with thousands of the same yellow flower….

…BUT they will remember the one that managed to change its color to purple.”
Suzy Kassem

Cee’s Photo Challenge Flower of The Day

20 replies to “Be Different..

    1. Thank you kindly for your comment and for sure, withered flowers can be really beautiful, especially for those who have the ability to see it. 😉

  1. Helt underbart! Du har så rätt, den blomman glömmer man aldrig:-) Du visar än en gång att du är en mästare på fotoredigering:-)

  2. Men ett helt fält med gula blommor är nog så vackert. Man skiljer inte ut sig, men man känner kanske gemenskap. Har du alltså trollat med färgen? Av de vissna gula fastnar jag för den tredje bilden, en så näpen och knubbig skrumpen blomma, jättefint foto.

  3. Så sant, man känner gemenskap och faller liksom in i mängden om man är gul bland alla andra gula 😉 Tack snälla för dina rader och nej, trolla kan jag inte :))

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star