The Eyes of a Fly

These photos are from my media archive taken in 2016. I still have problems with corrupt files on my computer and have no access to either my old or newly taken photos that I saved in different folders.

25 replies to “The Eyes of a Fly

  1. Tack snälla fast jag känner det inte som så väldigt fruktansvärt. Bara lite trist med de bilder som jag nyligen tagit. Nej, vem gillar flugor, de som flyger omkring och stör, de på bild känns mer harmlösa 😁

   Like

   1. Skönt att höra att det inte var så avgörande! Min vän Vivi (Myguiltypleasures) förlorade ett minneskort från festivalen i Nice. Det kändes…

    Like

  1. Datorfluga??? …som husdjur?? Hahaa… här måste jag ha missat något, själva poängen men du gav mig ett leende på läpparna och det räcker långt.

   Like

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star