16 replies to “A Small One

  1. Här glömde jag att kommentera tidigare. Började leta efter denna sköna typ med kamhorn, tyckte att jag hade fotat en för många år sedan, men den hade en helt annan färg. Din är ju supersnygg med sina vackra färger och de imponerade hornen eller antennerna – och superfina foton på den tog du också! Lite avis är jag på ditt fynd.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star