Clouded Yellow Butterfly

Here’s another butterfly that I often see right now here in Paphos. Luckily for me, one landed on the ground, which is not very common. More often they stop on a plant but as soon as you try to get close with your camera they decide to quickly fly on.

The one on the ground ignored me, until Fanny🐕 came running wondering what I was doing. Although my dogs rarely bother me when I take photos, they are busy doing other things…

This abandoned little stuffed animal made the dogs very suspicious when they saw it from a distance. It took a while before Felicia dared to get close…

9 replies to “Clouded Yellow Butterfly

  1. Ännu en fin fjäril.
    Felicia ser väldigt fundersam ut och undrar vad det är. Minton gör likadant och ibland vänder han och går åt annat håll.
    Kramar från oss och pussar till Flickorna

  2. Jag kan tycka att det kan vara svårare att få fina bilder när de sitter på marken, dels får man böja sig så långt och dels kan bakgrunden blir lite rörig. Men du lyckades. Men varför den har skrynkliga vingar kan man ju undra. Förstår att hundarna var lite undrande över typen som låg där.

    1. Att böja sig är oftast inget problem men du har rätt i att bakgrunden lätt blir rörig. När det gäller de skrynkliga vingarna fick jag svar på från Brian, fjärilen är förmodligen inte ännu helt utvecklad. Tack snälla för din kommentar.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star